שוהם - שרות ותשתית התשלומים הממשלתיים רשם החברות רשם החברות
 
          נסחים לתשלום   איחזור אישור תשלום   לשער השרות   שירות התשלומים הממשלתי  
 שירותים
נסח חברה/שותפות
 
 תשלום עבור נסח חברה/שותפות
לתשומת ליבכם!
1. המידע המופיע בנסח מתעדכן בכל לילה כך שהמידע נכון ליום האתמול.
2. לא ניתן להפיק נסח ידני (מבוצע ע"י עובדי הרשם) באמצעות תשלום זה.
שירות זה הינו מקוון ואין צורך להגיע ללשכות רשם החברות
 הזנת פרטים
יש להקליד פרטי תאגיד
מספר ח.פ:
  איתור מספר תאגיד
  סוג נסח:
אישור
הורדה חוזרת של נסח

נסח החברה או השותפות מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, הניתן כשירות לציבור, על-פי מידע שהתקבל ברשות. המידע בנסח עלול להיות חסר, בלתי מדויק או בלתי מעודכן. אין להסתמך על הנתונים בנסח, משאינו מהווה אחד מהמרשמים שמנהלת רשות התאגידים על-פי דין.

לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, יש לעיין בתיק התאגיד (לדרכי העיון: taagidim.justice.gov.il). יודגש כי המידע המצוי בתיק החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטורים בחברה, כמו גם פרטי מידע נוספים, הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם בעלי המניות ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

הנסח עשוי לכלול גם תמצית מידע שהתקבל מרשויות המדינה, כדוגמת רשות האכיפה והגבייה, הכונס הרשמי ומערכת בתי המשפט, הניתן אף הוא כשירות לציבור. המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן, אין להסתמך עליו ויש לפנות ולעיין במידע אצל רשות המדינה המוסמכת.


ניתן לאחזר את הנסח שהוזמן עד כשבועיים לאחר התשלום.
לתשומת ליבכם, הנסח המאוחזר יהיה זהה בתוכנו לנסח שהופק במועד התשלום.
הפקת נסח מעודכן כרוכה בתשלום נוסף.

לעזרה וסיוע בהתמצאות באתר האינטרנט יש לפנות לצוות התמיכה לשירותים באינטרנט של רשות התאגידים בטלפון 1700-70-60-44 בין השעות 08:30 - 16:00.
דואר אלקטרוני: moked-tagid@justice.gov.il
 
 חשוב לדעת
התשלום מתבצע בשרת מאובטח
עוד על אבטחה ופרטיות באתר

ביצוע התשלומים באמצעות האתר יתאפשר באמצעות:
כרטיס אשראי:
ויזה כאל: ניתן לשלם עד 15,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת,
לאומי קארד: ניתן לשלם עד 25,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת ובתשלומי קרדיט ללא הגבלת סכום,
ישראכרט: ניתן לשלם עד 15,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת. אודות   צור קשר   אבטחה ופרטיות   עזרה   תקנון   כל הזכויות שמורות 2006, מדינת ישראל ©