קטגוריות לתשלום
רישום מהנדסים ואדריכלים
מה"ט
מכללות
הנדסאים וטכנאים
אגרות לבחינות
 
 משרד התמ"ת- אגרות שירות
 אגרות לבחינות מהנדסים ואדריכלים > אגרות לבחינות

שימו לב,


בהתאם לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי) התשס"ח-2007, רשם המהנדסים והאדריכלים מודיע בזאת על קיומה של בחינה לרישוי מהנדסים (הנדסה אזרחית - מדור מבנים) ביום ב, 12.5.2014, יב באיירתשע"ד, בשעה 09:00. הבחינה תתקיים במרכז הירידים והקונגרסים בע"מ (גני התערוכה),שדרות רוקח תל-אביב.קו אוטובוס, אגד 521, דו 47, 28, 48, יש לעקוב אחר השילוט במקום

ביום הבחינה למימוש הזכאות לבחינה, יש להגיש בקשה לרישוי בהנדסה אזרחית - מדור מבנים, באמצעות אתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכתובת www.economy.gov.il/engineers
הבקשה תוגש עד יום שני 01.4.2014.

ולא יאוחר ממועד זה. לא תינתן אפשרות להירשם לבחינה זו לאחר מועד זה. ההשתתפות בבחינה מותנית באישור הרשם ותשלום האגרה!
המבקשים להיבחן שפנו בהתאם למפורט לעיל והרשם מצא כי הם זכאים לגשת לבחינה, יקבלו זימון לבחינה ושובר תשלום עבור אגרת בחינה על סך 891 ₪, את האגרה יש לשלם (באמצעות השובר) בבנק הדואר או באתר משרד הכלכלה באינטרנט לא יאוחר מיום 15.4.2014.
לאחר ביצוע התשלום יש לשלוח את הקבלה לפקס שמספרו: 02-6662944, או לכתובת דוא"ל: kobida@taldor.co.il ולוודא שהשובר התקבל במשרדי הרשם.

נבחנים יקרים שימו לב!

ביום הבחינה יש להגיע עם שובר התשלום, המעיד על ביצוע התשלום.
בחלק העיוני של המבחן ניתן יהיה להשתמש בחומר מקצועי פתוח ולא אלקטרוני (לא ניתן להשתמש במחשב נייד).

המבקשים לקבל הקלות בבחינה יפנו לרשם המהנדסים והאדריכלים בכתב עד היום האחרון לרישום (15.4.14) לצורך קבלת אישור להקלות.
הבקשות יבחנו בהתאם לקריטריונים של האגף להכשרה מקצועית במשרד.
התנאים לזכאות לגשת לבחינה, כמו גם פרטים נוספים על מתכונת ונושאי הבחינה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה. בכתובת הנזכרת לעיל ובטלפון 02-6662540,

השגות על תוצאות הבחינה ניתן להגיש בתוך 10 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה באתר המשרד. ההשגה תישלח לרשם, והוא ייתן את החלטתו בתוך 45 ימים מהיום האחרון להגשת ההשגה.
  שם האגרה מחיר כמות
רישום לבחינות 891.00 ₪
אישור
 
 חשוב לדעת
התשלום מתבצע בשרת מאובטח
עוד על אבטחה ופרטיות באתר

ביצוע התשלומים באמצעות האתר יתאפשר באמצעות:
כרטיס אשראי:
ויזה כאל: ניתן לשלם עד 25,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת,
לאומי קארד: ניתן לשלם עד 25,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת ובתשלומי קרדיט ללא הגבלת סכום,
ישראכרט: ניתן לשלם עד 15,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת. אודות   צור קשר   אבטחה ופרטיות   עזרה   תקנון   כל הזכויות שמורות 2006, מדינת ישראל ©