שוהם - שרות ותשתית התשלומים הממשלתיים משרד התמת- אגרות שירות משרד התמת- אגרות שירות
 
          אגרות לתשלום   איחזור אישור תשלום   לשער השרות   שירות התשלומים הממשלתי  
 קטגוריות לתשלום
רישום מהנדסים ואדריכלים
מה"ט
מכללות
הנדסאים וטכנאים
אגרות לבחינות
 
 משרד התמ"ת- אגרות שירות
 אגרות לבחינות מהנדסים ואדריכלים >

שימו לב,


בהתאם לתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח-2007, מועצת ההנדסה והאדריכלות מודיעה בזאת על קיומה של בחינה לרישוי אדריכלים ביום ג' 18.11.2014, כ"ה חשוון תשע"ה. הבחינה תתקיים במרכז הירידים והקונגרסים בישראל, גני התערוכה, שדרות רוקח בתל- אביב, בביתן 10 ותחל בשעה 10:00.

לצורך מימוש הזכאות לגשת לבחינה יש להגיש דוחות התמחות המעידים על 36 חודשי אימון בהתאם לקריטריונים המוגדרים באמות המידה לרישוי, הגשת הדוחות לא יאוחר מתאריך 15.10.2014, הזכאים לגשת לבחינה יקבלו אישור רשם המהנדסים והאדריכלים.

עם קבלת אישור הזכאות לבחינה יש להגיש "בקשה לרישוי " באמצעות אתר האינטרנט של משרד הכלכלה בכתובת: www.economy.gov.il/engineers (רשם המהנדסים והאדריכלים, הגשת בקשה לרישום/רישוי).

יודגש כי לא תינתן אפשרות להירשם לבחינה זו לאחר מועד זה.

מי שפנו כאמור, והרשם מצא כי הם זכאים לגשת לבחינה, יישלח אליהם זימון לבחינה ושובר תשלום עבור אגרת בחינה על סך 891 ₪, אותה יש לשלם באתר הרשם או בבנק הדואר, לא יאוחר מיום 1.11.2014.
לאחר ביצוע התשלום יש לשלוח את הקבלה לפקס שמספרו: 02-6662944 או לכתובת הדוא"ל:
engineers@taldor.co.il יש לוודא כי השובר התקבל במשרדי הרשם בטלפון שמספרו: 02-6662540

ביום הבחינה, על הנבחן להביא עמו את שובר התשלום המעיד על ביצוע התשלום.

המבקשים לקבל הקלות בבחינה יפנו לרשם בכתב ויצרפו אישורי אבחון תקפים. בקשות להקלות תתקבלנה עד היום האחרון לרישום והחלטה לגביהן תתקבל עפ"י הקריטריונים של האגף להכשרה מקצועית במשרד.

נושאי הבחינה לרבות מיקוד והגדרה מפורסמים באתר רשם המהנדסים והאדריכלים

לבחינה שני חלקים. הבחינה העיונית תתקיים בשעות 10:00-13:30 והבחינה המעשית תתקיים בשעות 14:30-19:30.
בבחינה ניתן יהיה להשתמש בחומר מקצועי המפורט במסמך המיקוד המופיע באתר הרשם. אסור להשתמש בבחינה במדיה דיגיטלית מכל סוג שהוא.
כדי לממש זכאות לרישוי כאדריכל על הנבחן לקבל ציון עובר – 70 ומעלה – בכל אחד משני חלקי הבחינה.

נבחן רשאי להגיש השגה על תוצאות הבחינה לא יאוחר מ-10 ימי עבודה לאחר יום פרסום תוצאות הבחינה , פירוט בדבר הליך הבקשה להשגה על תוצאות הבחינה מופיע בנוהל הבחינה לרישוי בדבר דרכי ההשגה.

  שם האגרה מחיר כמות
כרגע אין אגרות לתשלום בקטגוריה שנבחרה ...
 
 חשוב לדעת
התשלום מתבצע בשרת מאובטח
עוד על אבטחה ופרטיות באתר

ביצוע התשלומים באמצעות האתר יתאפשר באמצעות:
כרטיס אשראי:
ויזה כאל: ניתן לשלם עד 15,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת,
לאומי קארד: ניתן לשלם עד 25,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת ובתשלומי קרדיט ללא הגבלת סכום,
ישראכרט: ניתן לשלם עד 15,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת. אודות   צור קשר   אבטחה ופרטיות   עזרה   תקנון   כל הזכויות שמורות 2006, מדינת ישראל ©