שירותים
משרד האוצר
 
 שירות התשלומים הממשלתי
 אגרות חוק חופש המידע 

בשירות זה ניתן לשלם אגרת חוק חופש המידע של משרד האוצר בלבד. במידה והבקשה מופנית למשרד אחר, לחץ כאן לקבלת רשימת המשרדים.

בהתאם לחוק חופש המידע (1998) רשאי כל אזרח או תושב ישראלי לקבל כל מידע המצוי ברשות ציבורית (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב).

באתר זה תוכלו לשלם את האגרות הנחוצות לקבלת מידע ממשרד האוצר.

על מבקש המידע לשלם אגרת בקשה עם הגשת הבקשה לחופש מידע, למעט אם המידע המבוקש הינו מידע אודות עצמו. כמו כן על המבקש להתחייב לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע בסכום הקבוע בתקנות.

אגרת טיפול והפקה תחושב על פי עבודה בפועל.

חישוב האגרה מתבצע לפי הערכים המצוינים בטבלה זו

(הסבר מפורט על החוק ניתן למצוא באתר הכנסת)

כדי להגיש בקשה למידע אישי, יש למלא את טופס הבקשה ולשלוח אותו אל המשרד.
ליצירת קשר עם המשרד לצורך השגת הטופס:
משרד האוצר - חוק חופש המידע
קפלן 1 ירושלים 91131

טלפון הממונה: 02-5317215

דוא"ל הממונה: pniot@mof.gov.il

בשירות זה ניתן לשלם אגרת חוק חופש המידע של משרד האוצר בלבד. במידה והבקשה מופנית למשרד אחר, לחץ כאן לקבלת רשימת המשרדים.


בקשות למידע אישי פטורות מתשלום אגרה. ניתן להגיש בקשה למידע אישי באמצעות הטופס המקוון.
ליצירת קשר עם המשרד לצורך השגת הטופס:
משרד האוצר - חוק חופש המידע
קפלן 1 ירושלים 91131

טלפון הממונה: 02-5317215

דוא"ל הממונה: pniot@mof.gov.il
  שם האגרה מחיר כמות
משרד האוצר - אגרת בקשה לקבלת מידע כללי
לפרטים נוספים לחץ כאן
20.00 ₪ 1
משרד האוצר - אגרת טיפול והפקה
לפרטים נוספים לחץ כאן
יש להזין בדף הבא 1
אישור
 
 חשוב לדעת
התשלום מתבצע בשרת מאובטח
עוד על אבטחה ופרטיות באתר

ביצוע התשלומים באמצעות האתר יתאפשר באמצעות:
כרטיסי אשראי:
ניתן לשלם עד 35,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת ובתשלומי קרדיט ללא הגבלת סכום.