שירותים
משרד התרבות והספורט
 
 שירות התשלומים הממשלתי
 אגרות חוק חופש המידע 
בהתאם לחוק חופש המידע (1998) רשאי כל אזרח או תושב ישראלי לקבל כל מידע המצוי ברשות ציבורית (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב).

באתר זה תוכלו לשלם את האגרות הנחוצות לקבלת מידע ממשרד התרבות והספורט.

על מבקש המידע לשלם אגרת בקשה עם הגשת הבקשה לחופש מידע, למעט אם המידע המבוקש הינו מידע אודות עצמו. כמו כן על המבקש להתחייב לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע בסכום הקבוע בתקנות.

אגרת טיפול והפקה תחושב על פי עבודה בפועל.

חישוב האגרה מתבצע לפי הערכים המצוינים בטבלה זו

(הסבר מפורט על החוק ניתן למצוא באתר הכנסת)

בקשות למידע אישי פטורות מתשלום אגרה. ניתן להגיש בקשה למידע אישי באמצעות הטופס המקוון.
ליצירת קשר עם המשרד לצורך השגת הטופס:
משרד התרבות והספורט - חוק חופש המידע
טלפון: 03-6367205
פקס: 03-6873097
ת.ד. 57577 תל - אביב 61575
  שם האגרה מחיר כמות
משרד התרבות והספורט - אגרת בקשה לקבלת מידע כללי
לפרטים נוספים לחץ כאן
20.00 ₪
משרד התרבות והספורט - אגרת טיפול והפקה
לפרטים נוספים לחץ כאן
יש להזין בדף הבא 1
אישור
 
 חשוב לדעת
התשלום מתבצע בשרת מאובטח
עוד על אבטחה ופרטיות באתר

ביצוע התשלומים באמצעות האתר יתאפשר באמצעות:
כרטיסי אשראי:
ניתן לשלם עד 35,000 ₪ לפריט/אגרה בודדת ובתשלומי קרדיט ללא הגבלת סכום.